Zëri i Rusisë Presidenti i FR takohet me banorët e fshatit Nenashevo të qarkut të Tulës, që i kishin dërguar një letër në site-n e Kryetarit të shtetit. Në letër flitet për jetën e fshatit, se si ai po zhvillohet, dhe për problemet, me të cilat përballen fshatarët në jetën e përditshme. Fshatarët në mesazhin e vet jo vetëm që ndanin për problemet e shumta, por dhe propozuan të diskutonin, kur Presidenti të kishte kohë, për modernizimin e fshatit pa trauma dhe tronditje.