Zëri i Rusisë Festivali i IX-të Ndërkombëtar “Pushkini në Britani”, kushtuar poezisë dhe kulturës ruse, u hap në Londër. Ngjarje kryesore e festivalit do të jetë gara e poetëve jashtë shtetit. Çdo vit organizatorët e aktiviteteve gjejnë një rresht nga veprat e Pushkinit, që ka lidhje me Tuman Albionin. Pikërisht me atë duhet të fillojnë poezinë çdo pretendent për fitore. Çdo herë merret një rresht nga romani “Eugjeni Onegin”. Festivali do të zgjasë deri në 6 qershor, ditë kur ka lindur Pushkini.