0Microsoft, prodhuesi më i madh në botë i software për kompjuterat personalë, konfirmoi zyrtarisht informacionin mbi blerjen e kompanisë Skype. Skype është ofruesi kryesor i Telefonisë dhe Internetit. Shërbimet e kësaj kompanie përdoren nga më shumë se 660 milionë veta në mbarë botën. Marrëveshja vlerësohet në 8,5 miliardë $.