Punonjësit doganorë rusë ndaluan importin nga Letonia të sendeve prej metali me ngjyrë, në të cilat sfondi i rrezatimit radioaktiv e tejkalon nivelin e lejueshëm me 70 herë.ngarkesat ishin të kontaminuara me nuclide radioaktive Cobalt-60. Gjithsej gjatë kontrollit të mallrave për import u evidentuan 50 kuti me sende që përmbanin rrezatim radioaktiv. Ky mall u kthye për në Letoni.