Universiteti Shtetëror Humanitar rus hapi Qendrën e kulturës dhe arsimit rus në Universitetin e Biznesit Ndërkombëtar dhe Ekonomisë të Pekinit. Këto institucione arsimore nënshkruan midis tyre marrëveshjen për shkëmbimin e studentëve. Detyrë kryesore e Qendrës është përgatitja e studentëve kinezë në specialitetin “Gjuha dhe letërsia ruse”.