Zëri i Rusisë Rusia hyn në numrin e vendeve, ku niveli i të ardhurave të popullsisë e tejkalon treguesin mesatar. Për këtë thuhet në “Raportin mbi zhvillimin botëror për vitin 2011”, të publikuar në Bankën Botërore. Niveli konkret i të ardhurave për çdo shtet në këtë dokument nuk bëhet i ditur. Por për grupin, ky hyn Rusia, minimumi përbën gati 4 mijë dollarë në vit për 1 person, kurse maksimumi rreth 12 mijë dollarë. Në këtë nivel hyjnë edhe disa rebublika të tjera të ish Bashkimit Sovjetik, në veçanti Azerbajxhani, Bjellorusia, Kazakistani dhe Lituania.