Zëri i Rusisë Komiteti Ndërkombëtar Olimpik (KNO) do të zhvillojë në Londër konferencën, në të cilën do të shqyrtohet çështja për shtimin e disiplinave të reja sportive në programin e Lojrave Dimërore në Sochi. Siç njoftoi Presidenti i KNO Jak Rogge, nuk përjashtohet fakti, se në këtë listë do të ketë përzierje disiplinash. Gjithashtu në konferencë do të shpallen të dhënat për ecurinë e ndërtimit të objekteve sportivë në sochi. Tre vjet para fillimit të garave janë përmbushur 40 % nga vëllimi i përgjithshëm i punës.