Zëri i Rusisë Më shumë se 20 specialistë për likuidimin e pasojave në avarinë e elektrostacionit atomik “Fukushima-1” kanë marrë dozë të lartë rrezatimi radioaktiv të masës vjetore të mundshme. Vetëm tre prej tyre kanë dalë nga spitali, pasi rrezatimi nuk kishte shkaktuar dëmtim serioz të shëndetit të tyre. Shumë punonjës të “Fukushima-1” mendojnë, se mund të vdesin nga sëmundja e rrezatimit. Në punët në reaktorët e elektrostacionit atomik “Fukushima-1” marrin pjesë rreth 300 specialistë, zjarrfikës dhe ushtarakë.