0Niveli i rrezatimit radioaktiv në Lindjen e Mesme të Rusisë aktualisht rezulton  në normë. Për këtë njoftoi përfaqësuesi qendrës rajonale të Ministrisë së Situatave të Jashtëzakonshme (MSJ). Treguesit e radioaktivitetit ruhen brenda kufijve 13-16 microroentgens në orë. Në territorin e rajonit matjet zhvillohen nga 630 poste stacionare dhe mobile, janë tërhequr në këtë punë flota dhe aviacioni. Situatës me rrezatimin radioaktiv i kushtohet një vemendje e përqendruar pas tërmetit shkatërrimtar në Japoni dhe serisë së avarive pasuese në elektrostacionet atomike “Fukushima-1” dhe “Fukushima-2”.