0Në Transnistri (rusisht-Prednistrovie) mbërriti kësti i dytë i ndihmës financiare nga qeveria e Rusisë me shumë prej më tepër se 7 milionë $. Siç njoftoi shërbimi i shtypit i Këshillit të Lartë të Republikës së panjohur në arenën ndërkombëtare, këto mjete financiare do të shfrytëzohen për realizimin e pagesave shtesë për pensionistët.