Zëri i Rusisë Në Moskë do të hapet ekspozita ndërkombëtare e artit grafik “Grafika artistike”. Më shumë se 30 galeri nga e gjithë bota do të demonstrrojnë vepra të epokave dhe gjinive të ndryshme. Ndër to janë punët e holandezit grafik Maurits Cornelis Escher, kolekcioni i pikturave të Dalit, Giorgio de Chirico, Hans Beller. Ndër kuriozitetet e ekspozitës duhet të përmendet skica e Feodor Brunit “Zgjimi i hijeshisë” dhe tabloja e Valentin Serovit “I.E. Repin në kalë”.