Zëri i Rusisë Kryeministri i Rusisë do të zhvillojë një mbledhje për përmirësimin e situatës ekologjike në vend. Në të do të diskutohen amendamentet në legjislacionin veprues ekologjik. Ligjet e reja parashikojnë krijimin e ndërmarrjeve industriale stimul për përdorimin e teknologjive, që destinohen të mbrojnë ambientin rrethues.