Zëri i Rusisë Samiti ekonomik i BE-së përfundoi punën e vet në Bruksel, pa mundur të arrinte qëllimin kryesor, kthimin e besimit tregut botëror financiar në sigurinë e valutës unike europine dhe eurozonës në tërësi. Këtë e pengoi kriza politike në Portugali dhe pozita e rreptë e Finlandës. Aktualisht kjo detyrë është lënë për në qershor, kur përfundojnë zgjedhjet parlamentare në këto vende. Kështu, në zonën e euros vazhdon të ruhet efekti i dominosë, kur tregjet janë në pritje të vendeve të reja të zonës së euros për ndihmë urgjente financiare.