Zëri i Rusisë Këshilli i strukturës rajonale antiterroriste të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (OBSH) do të mblidhet në Tashkent. Në të do të diskutohet realizimi i programit të luftës së përbashkët kundër terroruizmit, separatizmit dhe ekstremizmit për vitet 2010-1012, si dhe çështjet e krijimit të bazës juridike të bashkëpunimit në këtë sferë. Në mbledhje marrin pjesë përfaqësues nga Rusia, Kina, Kazakistani, Taxhikistani, Uzbekistani dhe Kirgizia.