Zëri i Rusisë Për shkak të rritjes së nivelit të rrezatimit radioaktiv në elektrostascionin atomik japonez “Fukushima-1” është ndërprerë puna në dy blloqet e parë. Nuk përjashtohet, se zona e evakuimit të banorëve rreth elektrostacionit mund të zgjerohet deri në 30 km. Në sallën e turbinave në zonën e reaktorit të tretë të elektrostacionit niveli i rrezatimit radioaktiv e tejkalon normën me 10 mijë herë. Në Lindjen e Largët të Rusisë vazhdon të ruhet sfondi natyral i rrezatimit radioaktiv. Anijet, që patrulojnë në afrësi të Japonisë dhe ankorohen në portet e Rusisë, nuk përmbajnë gjurmë radioaktive.