Në Amsterdam hapet sot ekspozita e 25-të ndërkombatare dhe konferenca e specialistëve të degës së gazit “Gazteh”. Përfaqësuesit nga dhjetra kompani të ndryshme nga e gjithë bota, ndër të tjera dhe “Gazpromi” rus, do të diskutojnë çështjet e zbulimit të vendburimeve, nxjerrjes, transportit dhe shitjes  së “arit të zi”. Në programin e takimit janë diskutimet në lidhje me tema të tilla, si roli i gazit në të ardhmen e ekonomisë, teknologjitë inovatore, problemet e ndërtimit dhe përdorimit të tubacioneve transportues, ruajtja e gazit.