Në vendburimin e gazit Shtokmanovsk në sektoruin rus të Detit Barenc do të ndërtojnë një platformë unikale për helikopterë. Ajo do të përdoret në regjim non stop gjatë 24 orëve dhe në çdo kohë të vitit për 40 vjet. Kjo platformë mund të mbaj 5 helikopterë dhe 100 pasagjerë. Ndërtimi i saj do të mundësojë garantimin e ndërlidhjes pa ndërprerje me vendburimin, që ndodhet 100 km larg bregut. Këtë projekt do ta realizojë firma ndërtuese peterburgase “Rubin”.