Avaria në elektrostacionin “Fukusima-1” për Japoninë, duke marrë parasysh dendësinë e popullsisë së vendit dhe karakteristikat e ekonomisë, mund të ketë pasoja akoma më serioze, se sa avaria e Çernobilit për Bashkimin Sovjetik. Një mendim të tillë shprehu Ish zëvendës komandanti i Forcave Ushtarako-Ajrore Nikollai Antoshkin, i cili në vitin 1984 drejtonte grupin e aviacionit gjatë likuidimit të pasojave të avarisë në Çernobil. Sipas fjalëve të tij, ndihmën për ftohjen e reaktorëve japonezë mund ta japë Rusia, e cila disponon avionë të tillë, si Il-76 dhe Be-200.