0Presidenti i Federatës Ruse deklaroi, se projekti i elektrostacionit të ri atomik në Akkuyu, të cilin Rusia ka ndërmend ta ndërtojë në Turqi, nuk ka nevojë për përsosjen e sistemeve të sigurisë pas katastrofës në Japoni. Duke marrë fjalën në konferencën për shtyp organizuar në Moskë, Lideri rus theksoi, se “masat e sigurisë për elektrostacionin atomik në Akkuyu edhe kështu janë plotësisht të mjaftueshme”. Medvediev gjatë kësaj pranoi, se “çdo teknologji përmban sigurisht rreziqe të caktuara”. I gjithë problemi konsiston në atë, se sa të parandalueshme janë ato në etapën e projektimit dhe shfrytëzimit”, - saktësoi ai.