Në Hungari u organizua demonstrata më masive për 20 vitet e fundit. Rreth 30 mijë veta dolën në rrugë të Budapestit në shenjë proteste kundër ligjit të ri për Mjetet e Informimit Masiv (MIM). Ligji, që hyri në fuqi që nga 1 janari, u lejon organeve shtetërore tu vendosin gjoba serioze drejtuesve të MIM për ndriçimin “e gabuar” të ngjarjeve dhe për tema të veçanta. Kritikët e ligjit kanë frikë, se shteti, falë ligjit të ri, do të kontrollojë me rreptësi hapësirën e medias. Një sërë vendesh europiane shprehën mendimin e vet, se ligji hungarez nuk është në përputhje me parimet e lirisë së shtypit.