Në Moskë do të hapet panair ekspozita tradicionale “Librat e Rusisë”. Në të marrin pjesë rreth më shumë se 500 shtëpi botimi. Preferuesit e letërsisë do të takohen me shkrimtarët prozaikë, poetë dhe gazetarë. Mysaafirë nder të ekspozitës u bënë shtëpitë botuese të republikave nga Kaukazi i Veriut. Në programin e ekspozitës do të bëhet dekorimi i laureatëve të konkursit letrar rajonal dhe qarkor rus “Atdheu i vogël”.