Ndihma e ofruar Japonisë për likuidimin e pasojave të katastrofës është detyrim moral për Rusinë. Për këtë deklaroi Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev në takimin me Nënkryeministrin Igor Seçin, që është përgjegjës për Komplekset energjetikë dhe të lëndëve djegëse. Medvediev dha urdhër të rriten vëllimet e furnizimeve të lëndëve djegëse në Japoni. Së shpejti nga Lindja e Largët e Rusisë për në Japoni do të dërgohen 6 mijë megavat energji elektrike, kurse “Gazprom” do të furnizojë në Japoni në prill dhe në maj 200 mijë ton gaz të lëngëzuar.