Rezultatet e zgjedhjeve, që u zhvilluan të dielën “janë mëse të kënaqshme” për Partinë  “Rusia unike” dhe dëshmojnë mirëbesim të zgjedhësve tek pushteti, deklaroi  Kryeministri i Federatës Ruse, Lideri i Partisë Vladimir Putin. Partia drejtuese fitoi në të gjitha rajonet, ku u zhvilluan zgjedhjet, dhe forcoi pozitat e veta. Sipas përfundimeve të zgjedhjeve Partia “Rusia unike” fitoi gati 70 % të vendeve në 12 parlamente rajonalë.