Vladimir Putin mbërriti në Tomsk (Siberia Perëndimore), ku do të zhvillojë një mbledhje mbi punën në zonat e veçanta ekonomike, parqet teknike dhe qytezat shkencore. Do të diskutohen çështjet e modernizimit të bazës juridiko-normative të punës së qendrave inovatore, rritja e atraktivitetit të tyre, heqja e pengesave të tepërta administrative, mekanizmat e mbështetjes nga ana e shtetit.