Grupi ruso-amerikan i punës për kontrollin mbi armatimet të komisionit presidencial shqyrtoi çështjen e fillimit të realizimit praktik të Traktatit mbi Armatimet Strategjike Ofevnsive (ASO). Në mbledhjen në Moskë u diskutuan çështjet e karakterit politiko-ushtarak. Vëmendje e veçantë iu kushtua problematikës së Mbrojtjes Antiraket (MAR), fillimit të realizimit praktik të Traktatit mbi ASO dhe modernizimit të regjimit të kontrollit mbi armatimet konvencionale në Europë.