Shërbimi për shtyp i Kremlinit njoftoi, se Dimitri Medvediev nënshkroi ligjin federal “Për ratifikimin e Marrëveshjes midis Republikës së Azerbajxhanit, Republikës së Kazakistanit, Kirgistanit, Federatës Ruse , Republikës së Taxhikistanit, Turkmenistanit dhe Republikës së Uzbekistanit për krijimin e Qendrës rajonale Aziatike të informacionit të koordinuar për luftën kundër qarkullimit ilegal të lëndëve narkotike, psikotrope dhe prekursorëve (shpërndarësve) të tyre”, të miratuar nga Duma Shtetërore më 22 shkurt të vitit 2011 dhe miratuar nga Këshilli i Federatës më 2 mars të vitit 2011.