Presidenti i Federatës Ruse theksoi se krijimi i Qendrës financiare ndërkombëtare “mbetet prioritet i padiskutueshëm” i Rusisë. Në Rusi duhet të krijohet qendra, në të cilën të përfaqësohen të gjitha llojet kryesore të instrumenteve financiare. Presidenti vuri në dukje se klima investuese duhet përsosur medoemos në Rusi - “krijimi i një qendre të tillë do ta bëjë më të hapur dhe më të parashikueshme ekonominë tonë, gjë kjo që do të lejojë nga ana e vet përmirësimin e klimës aspak të shkëlqyeshme investuese”.  Edhe një çështje tjetër që duhet zgjidhur patjetër për krijimin e Qendrën financiare ndërkombëtare është infrastruktura urbane. “Detyra jonë është ta ngremë Moskën në nivelin e kryeqyteteve financiare të botës, - tha Dimitri Medvediev.