Lideri botëror i tregut të programeve “Microsoft” në 10 vjetët e afërt synon të mbështesë financiarisht rreth qindra kompani fillestare në kuadrin e marrëveshjes për bashkëpunim me fondin “Skolkovo”. Financimi do të realizohet me grante. Kompani ka dhënë grantin e parë prej 100 mijë dollarësh. Udhëheqja e qytetit inovator po shqyrton çështjet e mbështetjes për projektet e rinj edhe me disa kompani të tjera.