Në Talin do të zhvillohet ceremonia e dorëzimit të çmimit Pushkin mësuesve të gjuhës ruse. Ky dekorim bëhet për inkurajimin e pedagogëve më të talentuar dhe iniciatorë në Estoni. Ai jepet në nominacionet “Mësues i rusishtes si gjuhë amëtare” dhe “Mësues i rusishtes si gjuhë e huaj”. Këtë vit për herë të parë aplikohet nominacioni “Pushkini i ri” për maturantët, të cilët kanë arritur rezultate të mira në studimin e gjuhës ruse dhe kanë fituar në olimpiada dhe konkurse artistike.