Në Shën Peterburg doli numri i parë i gazetës “Turan”, e cila do të publikohet në gjuhën ruse, uzbekistanase dhe taxhikistanase. Botimi destinohet të ndihmojë emigrantët të jetojnë një jetë më të mirë dhe të punojnë në kryeqytetin verior të vendit. Në gazetë do të publikohen lajme nga Kirgizia, Taxhikistani, Uzbekistani dhe Rusia, konsultime juridike, numra telefonash dhe adresa të nevojshme, si dhe një fjalor të vogël uzbeko-rus me fjalë të përdorimit të përditshëm. Edhe një rubrikë tjetër është “Njohja me Peterburgun”, që do të tregojë për kryeqytetin verior, ku jetojnë njerëz të më shumë se 100 kombësive të ndryshme. Gazeta do të shpërndahet falas.