Dimitri Medvediev do të zhvillojë një mbledhje të radhës kushtuar çështjes për krijimin në Moskë të Qendrës Ndërkombëtare Financiare (QNF). Struktura e re duhet të jetë jo vetëm thelb i sistemit monetar rus, por edhe katalizator i zhvillimit të tregut të të gjithë hapësirës postsovjetike. Medvedirev mendon, se kjo qendër do të ushtrojë ndikim edhe në Europën Qendrore dhe në atë Lindore.