Çështjet ekologjike të përgatitjes së Olimpiadës Dimërore në Soçi do të diskutojnë sot përfaqësuesit e Komitetit Organizativ “Soçi-2014” dhe ekspertët e programit të OKB-së për Mjedisin (UNEP-United Nations Environment Programme). Midis temave kyçe të takimit do të jenë: bashkëpunimi në vlerësimin, minimizimin dhe kompensimin e ndikimit mbi ambjentin rrethues gjatë ndërtimit të objekteve olimpike; bashkëveprimi në rivendosjen e ekosistemit të luginës së lumit Mzimta; puna e përbashkët për realizimin e projekteve kulturore dhe ndërgjegjësuese ekologjike.