Osetia e Jugut filloi sërish procedurën e dorëzimit në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut të deklaratave të të dëmtuarve e viktimave të konfliktit të gushtit të vitit 2008, njofton Agjencia “Interfax”. Më parë për shqyrtim Gjykatës së Strasburgut iu paraqitën 3 mijë aplikime nga qytetarët e dëmtuar, prej të cilave 1500 u refuzuan. Përfaqësia e Gjykatës i shpjegoi këto refuzime me faktin, se nuk mundën të lidhen me palën e mbrojtjes.