Ndihmësi i Presidentit të SHBA John Holdren u shpreh për rritjen e kuotave për studentët dhe shkencëtarët rusë, që vijnë në Amerikë mbi bazë të programeve të shkëmbimit. Ai shprehu gjithashtu shpresën, se si rezultat i punës së komisionit presidencial ruso-amerikan do të përpunohen projekte të përbashkëta në sferën e shkencës, teknikës dhe arsimit. Holdren pret një progres të madh në fushën e nanoteknologjive, atë të krijimit të materialeve të reja, të cilat do të shfrytëzohen në sferën aerokozmike, progres të ndjeshëm në fushën e biomjekësisë.