Arkivi rus i historisë më të re dhe Instituti polak i kujtesës kombëtare nënshkruan midis tyre marrëveshjen që parashikon hapjen e dokumenteve arkivore dhe përgatitjen mbi bazë të tyre të përmbledhjes nën titullin e punës “Marrëdhëniet sovjetiko-polake në vitet 50-60 të shekullit të XX-të”. Të gjitha dokumentet arkivore kanë qenë të dyllosura me vulën “sekrete” dhe “tepër sekrete”. Tani po zhvillohet një punë e madhe për deklasifikimin e tyre.