Këshilli i Federatës ratifikoi marrëveshjen ndërqeveritare me SHBA-s për transitin ajror të ngarkesave ushtarake: armatimeve, teknikës, pajisjeve dhe personelit, të cilat dërgohen për Forcat Ndërkombëtare për garantimin e sigurisë në Afganistan. Marrëveshja është nënshkruar për një vit dhe zgjatet automatikisht në fund të afatit.