Në ekspiozitën e teknologjive informative në qytetin gjerman Gannover Rusia paraqet shpikjet më të reja të navigacionit satelitor, ndër të tjera modelin eksperimental të aparatit kozmik të  brezit të ri GLONASS-K, që destinohet për modernizimin e sistemit rus të navigacionit orbital, si dhe të disa projekteve të qendrës inovatore Skolkovo. Midis tyre është kompjuteri, që i kryen operacionet disa herë më shpejt se modelet që ekzistojnë. Kjo është ekspozita e parë e madhe ndërkombëtare, në të cilën janë paraqitur paisje të ndërtuara në qytetin shkencor jashtë Moske.