Shkarko audiofailin


Drithërat mund të barazvlerësohen me arin. Me një iniciativë të tillë doli në eterin e Radiokompanisë “Zëri i Rusisë” Kryetari i Lidhjes Agro-Industriale të Rusisë Ivan Obolencev. Sipas mendimit të tij, në të ardhmen në ekuivalent drithi mund të ruhen deri në 10% të rezervave valutore dhe atyre të arit të vendit. Problemi i sigurisë ushqimore në botë aktualisht po bëhet një ndër më kryesorët. Në lidhje me këtë është e domosdoshme të kërkohen mekanizmat, të cilët do ti shërbejnë jo vetëm stabilizimit të çmimeve në treg, por dhe do të sigurojnë popullsinë e planetit me produkte ushqimore, që do ti lejojnë prodhuesve dhe konsumatorëve të ndërtojnë planet për të ardhmen. Një nga këto metoda mund të bëhet vënia në veprim e sistemit, gjatë të cilit një pjesë e rezervave valutore dhe atyre të arit të ruhen në ekuivalent drithi. Ja se ç’thotë Ivan Obolencev: “- Në ditët tona, me marrjen parasysh të situatës në botë, drithërat janë, ndoshta, malli me likuiditet më të lartë. Ato mund të përfshihen në strukturën e rezervave valutore dhe atyre të arit të vendit tonë. Sigurisht, që të mund të realizohet në jetë kjo ide, duhet miratur fillimisht një ligj i ri. Por askush nuk na pengon ne të ruajmë nga 5 deri në 10 % të rezervave valutore dhe atyre të arit në ekuivalent drithi”, - shprehet Ivan Obolencev. Shumë ekspertë e mbështesin këtë ide dhe kujtojnë, se ushqimet në gjithë botën po vijnë duke u shtrenjtuar vazhdimisht. Tjetër punë është ajo, se instrumentet që formojnë rezervat valutore dhe ato të arit të vendit duhet tu përgjigjen kërkesave të caktuara, thotë Drejtori i Departamentit të analizës strategjike të kompanisë FBK Igor Nikollajev: “Rezervat shtetërore duhet të formohen nga mallra të tilla, që janë likuide. Kjo do të thotë, se në çdo moment mund të merret ky mall rezervë dhe të shfrytëzohet për blerjen e ndonjë gjëje të nevojshme. Nuk duhet të ketë probleme edhe me ruajtjen e këtij malli”, - tha Igor Nikollajev. Duhet vënë në dukje se Rusia punon vazhdimisht për zgjidhjen e problemeve të lidhura me sigurinë ushqimore. Kështu ndodhi edhe me idenë e fondit të intervencionit (ndërhyrjes në situata emergjente), domosdoshmërinë e të cilit në shkallë botërore aktualisht e pranojnë shumë ekspertë të autoritetshëm. Ata nuk përjashtojnë edhe mundësinë e asaj, që në të ardhmen iniciativa për barazvlerësimin e drithërave me valutën dhe arin të gjejë mishërim në jetë.