Kreu i Shërbimit Hidrometeorologjik të Rusisë deklaroi gjatë kohës së konferencës së vet online në site e Agjencisë Informative RIA Lajmet, se as vëzhgimet meteorologjike, as llogaritjet fiziko-matematike nuk konfirmojnë njoftimet e mjeteve të informimit masiv mbi zhdukjen e Gulf Stream-it. Bile më tepër se kaq, në dhjetor, janar dhe gjysmën e parë të shkurtit devijimet nga norma, sipas fjalëve të Kreut të Shërbimit Hidrometeorologjik të Rusisë, i tejkalojnë treguesit mesatarë në sipërfaqen e oqeanit vetëm me 2 gradë. “Dy oqeane janë si shumë”, - tha ai.