Në Siberinë Lindore u zbuluan dy vendburime të mëdha nafte. Rezervat e tyre i tejkalojnë të 160 milionë tonët “Rosneft” do të zhvillojë në Siberinë Lindore punimet eksplozuese gjeologjike në 26 sektorë të licensuar. Rezervat e tyre përbën 2,5 miliardë tonë naftë.