Zëri i Rusisë Pjesëmarrësit e Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (BSHP) “20 vjet së bashku: eksperiencë bashkëpunimi dhe perspektiva” do të diskutojnë spektrin e drejtimeve të bashkëveprimit. Vëmendje kryesore në këtë forum, i cili do të zhvillohet më 18 mars, do ti kushtohet perspektivave të bashkëpunimit afatgjatë. Është planifikuar diskutimi i Strategjisë së zhvillimit ekonomik të SHBP-së, problemet e Traktatit për zonën e tregtisë së lirë, çështjet e funksionimit të Bashkimit Doganot dhe krijimi i Hapësirës Unike Ekonomike.