Zëri i Rusisë Konferenca Botërore e Minierave për herë të parë do të zhvillohet në Kemerovo nga 4-5 maj. Siç njoftuan në Komitetin e Këshillit të Federatës për politikën industriale, pikërisht në Kuzbass u ndeshën me sfida të reja të zhvillimit të kësaj dege, domosdoshmërinë e kalimit nga nxjerrja e thjeshtë e qymyrgurit në ndërtimin e klasterave (cluster) me enregji qymyrguri. Duhet të ndërtohen elektrostacione, të cilat punojnë njëkohësisht me gaz, nevojitet industria moderne e qymyrgurit.