BE duhet urgjentisht të prishë “rrethin virtuoz të tronditjeve financiare, të papranueshme për nga përmasat e veta dhe rritjes së ulët ekonomike”, deklaroi Komisari i Komisionit Europian për ekonominë dhe financat OllyRen në raportin e vet në “Finantial times”. Midis masave urgjente, të cilat vendet e BE-së dhe bashkimi në tërësi duhet të ndërmarrë, ai quajti domosdoshmërinë e vendosjes së rregullit për shpenzimet shtetërore, të hapen vende të reja pune, të rritet produktiviteti, reduktimi i borxhit shtetëror, rritja e efektivitetit të sistemit bankar.