Pjesëmarrësit e aksioneve të pasanksionuara që u zhvilluan në Moskë më 31 dhjetor, midis të cilëve janë edhe disa liderë të opozitës, i arrestuan për veprime agresive ndaj milicëve. Milicia u detyrua ti ndalonte ata, njoftoi Përfaqësuesi i Drejtorisë së përgjithsme të punëve të brendshme Viktor Birjukov gjatë komentimit të deklaratës së Kryetarit të Këshillit të sigurimit kombëtar të SHBA Mike Hammer. Ky i fundit i quajti veprimet e ndërmarra ndaj opozitarëve “arrestim për atë që duket si realizim i së drejtës së tyre kushtetuese”.