Irani po i demonstron Perëndimit “vullnetin e vet të mirë” në çështjen që ka të bëjë me problemin e rregullimit të programit bërthamor të vendit dhe e fton atë të vizitojë objektet e veta bërthamore. Sipas fjalëve të Përfaqësuesit të MPJ të vendit Ramin Mehmanparast, Irani po demostron tranparencën dhe karakterin paqësor të programit të vet bërthamor. Por kjo ftesë kushtëzohet me respektimin e një sërë kushteve. Irani përcakton në mënyrë të prerë afatet e vizitës - më 15 e 16 janar, dhe objektet e propozuara prej tij nuk janë aspak ato që interesojnë realisht ekspertët. Përfaqësuesve të ANEA-s, ndërmjetësve ndërkombëtarë, pjesëmarrës të procesit negociator në lidhje me programin bërthamor iranian, si dhe BE e një sërë vendeve të Lëvizjes së të Pa-inkuadruarve (Pa-angazhuarëve) iu propozua inspektimi i objekteve bërthamore në Buchehr dhe Natanz. Faktikisht kjo është ftesë për një ekskursion. Dhe jo të gjithë do ta pranojnë atë, mendon anëtari i Këshillit për politikën e jashtme dhe politikën e mbrojtjes të Rusisë Vladimir Averçev: “- Të habit pa masë fakti kur i bëhet një propozim i tillë përfaqësuesve të disa vendeve. Një vendim i kësaj natyre kërkon paraprakisht zhvillimin e procedurave të bashkërenditjes brenda vendit si dhe me vendet e tjera. Domethënë ky është një proces mjaft i ndërlikuar diplomatik. Në rastin e shfaqjes së njëfarë “vullneti të mirë” real mund të pritej që përfaqësuesit e vendeve të ftoheshin në kohën e përshtatshme për vetë ato. Por - jo, u veprua me kokë të vet nga ana e Iranit. U përcaktuan 2 ditë 15 e 16 janari”, - tha  Vladimir Averçev. Më 7 dhjetor në Gjenevë, pas një ndërprerjeje 14 mujore, rifilluan negociatat e “gjashtëshes” së ndërmjetësve ndërkombëtarë me përfaqësuesin e Iranit për problemin bërthamor iranian. Palët parashtruan pozitat e veta dhe u morrën vesh të vazhdojnë konsultimet deri në fund të janarit në Stamboll. Në atë kohë bile dhe një rezultat i tillë modest konsiderohej si sukses i madh, sepse një sërë pjesëmarrësish shtronin si qëllim përpara vetes rifillimin e dialogut me Iranin mbi bazë të rregullt. Por hapi i tanishëm i Iranit mund të perceptohet si një veprim politik PR (Public Relations). Meqenëse inspektorët mund të shikojnë vetëm atë që do të dëshirojë tu tregojë atyre Teherani. Po se ç’qëllime ndjek Irani duke organizuar këtë Public Relation-turne do të duhet të zbulohet ende.