Ndërtimi i hekurudhës së parë në Republikën e Altait-Bijsk-Gorno-Altajsk, do të fillojë që nga viti 2013, në vitin 2015 ajo do të arrijë deri në qytetin Gorno-Altaisk. Me anë të rrugës hekurudhore do të transportohen mijëra pasagjerë, ajo do ti shërbejë nxjerrjes së mineraleve shumë të pasura të dobishme të Gorno Altait, krijimit të ndërmarrjeve për përpunimin e thellë të lëndës së drurit, rezervat e të cilës në rajon përbëjnë 600 milinë metra kub, të fabrikave dhe uzinave të tjera. Komunikimi hekurudhor do ti japë impuls edhe zhvillit të zonës së veçantë ekonomike të tipit turistiko-rekreativ që po krijohet në Altai.