Zëri i Rusisë Presidenti Medvediev ngarkoi qeverinë me detyrën e drejtimit për modernizimin e ekonomisë së vendit të jo më pak se gjysmës së mjeteve të kursyera buxhetore dhe një pjese të të ardhurave suplementare të buxhetit federal.