Zëri i Rusisë Në vend të kanaleve televizivë shtetërorë në Rusi duhet të shfaqet televizioni shoqëror, i cili mbron interesat e shoqërisë, duke u drejtuar nga interesat e auditorit, mendon Kryetari i Këshillit pranë Presidentit të Federatës Ruse për zhvillimin e instituteve të shoqërisë civile dhe të drejtave të njeriut Mihaill Fedotov. Në intervistën e vet dhënë për agjencinë informative RIA Lajmet ai theksoi, se detyra e një televizioni të tillë është që të punojë mbi principet, të cilat janë përpunuar nga Këshilli i Europës, UNESCO dhe Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit.