Zëri i Rusisë Presidenti i Federatës Ruse e konsideron shumë të rëndësishme, që buxheti federal për vitin 2011 të bëjë të mundur që në situatë të vështirë të ruhen prioritetet e zhvillimit të arsimit dhe shëndetësisë . Në takimin me drejtuesit e partive parlamentare Kryetari i shtetit theksoi, se në kuadrin e buxhetit të vitit tjetër shpenzimet për arsimin do të rriten deri në 16 %, kurse për shëndetësinë me 8 %. Kjo është pak, por me pjesëmarrjen parasysh të situatës së vështirë dhe deficitit të buxhetit, kjo nuk është pak, dhe këto mjete duhet të shpenzohen në mënyrën më optimale, deklaroi Presidenti.