Zëri i Rusisë Kompleksi i ri strategjik raketor “Bullava” planifikohet të bëhet pjesë e arsenalit mbrojtës deri në fund të vitit 2011, në qoftë se dy lëshimet e tjera provë do të jenë të suksesshme. E para është planifikuar të zhvillohetnë fillim të dhjetorit të këtij viti. Nga 14 lëshime të “Bullavës” 6 prej tyre nuk ishin të suksesshme.